ust-sag

REKREASYON

lkemizin ihtiyaç duyduğu Rekreasyon Yöneticisi ve Animatörlük eğitimine ülkemizde gün geçtikçe önem verilmeye başlanmıştır.

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir.

Toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi büyük oranda serbest zaman kullanımı şekline bağlıdır.

Rekreasyon serbest zamanda yapılır. Rekreasyonla kişi gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile katıldığı  etkinliklerde bulunur.

Rekreasyon faaliyeti kişisel ve toplumsal fayda sağlar. Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; öğrencileri rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte getirmektedir.

ÖĞRENİM SÜRELERİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında rekreasyon programının eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim programı gereği bir yandan eğitim bilimleri ile ilgili dersler; diğer yandan çeşitli spor

dallarında uygulamalı ve teorik bilgiler,  deneyimli mevcut kadro tarafından eğitim verilmektedir.

 

AVANTAJLARI

  • Öğrencilere eğitimleri sırasında sağlanan bazı olanaklar ile hem onların mesleki geleceklerine katkı sağlanmakta  hem de eğitimleri sırasında  maddi destek imkanı yaratılmaktadır
  • Özel Kulüp ve okullarda,
  • Otel ve Spor Salonlarında
  • Üniversitelerin Spor Kulübünde
  • Üniversitelerin Spor Tesislerinde,
  • Ayrıca Öğrencilere, Üniversitelerin Rektörlüğü tarafından verilen burslar yanında, çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan da yararlanabilmektedirler.

 

İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLDUĞU KURUMLAR

Rekreasyon Yöneticisi ve Animatörlüğü Diploması:

Turizm alanında;

Doğa sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü

Kış Sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü

Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,

Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,

Sosyal-Kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.),

Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük,

Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,

İş Sektörlerinde (sanayi),

Yerel yönetimlerde (belediyeler),

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve

Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Bu bölüm mezunları, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygın iş alanına sahiptirler.

FOTO GALERİ